Eén jongere, één plan is ons motto!

Rebound stad Groningen is een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. In dit samenwerkingsverband zijn alle besturen van scholen voor V(S)O vertegenwoordigd. Het doel van Rebound is om onderwijs en opvang te bieden aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, die dreigen vast te lopen op de eigen school.
Door Rebound heb ik weer geleerd m’n leven te leven. Ze hebben me weer motivatie gegeven.
Aniko, 17 jaar
Ik vond rebound een goede school. ik heb er een leuke tijd gehad en werd goed geholpen en gesteund om weer terug te gaan naar school.
Monique, 17 jaar
Het werken bij Rebound is bevredigend en geeft je het gevoel er toe te doen.
Een Rebound docent
Rebound was een plaats waar mijn zoon mocht zijn wie hij is, zonder oordeel, maar wel spiegelend en bemoedigend. Het heeft hem geholpen te staan waar hij nu staat.
Jannette van der Schoot
Rebound was een school waar mensen me écht wilden helpen.
Manuela, 12 jaar
Rebound heeft veel voor mij betekend. Door hun positieve aanpak heb ik veel geleerd en mijn doelen bereikt.
Elise, 15 jaar
2014_sept_Rebound_schoolreportage_Evocativ_kleine_webversie_2mb_72dpi_63

Het leertraject

We streven ernaar de leerlingen binnen 13 weken weer terug te schakelen naar hun oude of een nieuwe opleiding.

Lees meer over ons leertraject >

2014_sept_Rebound_schoolreportage_Evocativ_kleine_webversie_2mb_72dpi_100

Hoe gaat het aanmelden?

Leerlingen worden aangemeld door de zorgcoördinator of een leerplichtambtenaar. Hij of zij formuleert de centrale problematiek en de hulpvraag.

Lees meer over het aanmelden >

2014_sept_Rebound_schoolreportage_Evocativ_kleine_webversie_2mb_72dpi_107

Maak kennis met ons team!

De werkzaamheden bij Rebound worden uitgevoerd door een aantal professionals. Op deze pagina kunt u kennismaken met de medewerkers die op Rebound werkzaam zijn.

Bekijk alle teamleden >

Aangesloten scholen